THÔNG BÁO

Bệnh viện Đại học Y khoa Vinh thông báo thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo chu kỳ tại Bệnh viện Được phép của...

TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG CÔNG NGHỆ GHÉP TẾ BÀO GỐC TỰ THÂN...

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y KHOA VINH TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG CÔNG NGHỆ GHÉP TẾ BÀO GỐC TỰ THÂN TRONG ĐIỀU TRỊ...

Điển hình phong trào Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2015...

Phó Giáo sư Cao Trường Sinh và những cống hiến nổi bật trong lĩnh vực y tế Hơn 30 năm lao động, sáng tạo và...

Tương lai của ngành Kỹ thuật y sinh

Theo USNews năm 2019, trong khối ngành kỹ thuật có cơ hội nghề nghiệp tốt nhất ở Mỹ, ngành kỹ thuật y sinh chiếm...

Duy trì năng suất hiệu quả công việc với Microsoft Teams

Với sự bùng phát COVID-19 lan rộng khắp thế giới và diễn biến phức tạp tại Việt Nam, tiếp tục tác động đến mọi...

Gmail được tích hợp Google Meet giúp người dùng tham gia học trực tuyến...

Đại dịch COVID-19 đã buộc rất nhiều người trong chúng ta phải thích nghi với các phương pháp làm việc mới tại nhà, và...

Những phần mềm họp trực tuyến thay thế Zoom

Cisco Webex, Microsoft Teams, Google Hangout Meets... bảo mật hơn Zoom, lại hỗ trợ họp đông người, tính ổn định cao. Zoom Cloud Meetings đang trở...

Dùng iPad và Zoom để khám bệnh

MỸ - Các bác sĩ tại bệnh biện Stanford Health Care sử dụng iPad cài ứng dụng Zoom để trò chuyện với bệnh nhân Covid-19...

Cách dùng iVCam biến điện thoại thành webcam máy tính

Để kết nối từ xa, chat trên điện thoại hay học trực tuyến trên Zoom hoặc Microsoft Teams thì các bên tham gia cần có webcam để trò...

Asian management of hypertension: Current status, home blood pressure, and specific concerns in Vietnam

Minh Huynh Van MD, PhD1® | Viet Nguyen Lan MD, PhD2 | Tran Van Huy MD, PhD3 | Sinh Cao Thuc MD, PhD4 | Son...