Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành Y tế Việt Nam

          Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, vị...

GIẤY TỜ SẼ “TUYỆT CHỦNG” TRONG MÔ HÌNH Y TẾ THẾ KỶ 21

Tại vương quốc Anh, mỗi bệnh nhân của Dịch vụ y tế quốc gia (National Health Service - NHS) Vương quốc Anh sẽ được...

MÔ HÌNH BỆNH VIỆN THÔNG MINH – KHÔNG GIẤY TỜ

Ngày nay, công tác ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa dữ liệu trong bệnh viện đã được triển khai đến hầu hết...

Lịch sử ra đời và ý nghĩa ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27/02

     Y đức là phẩm chất tốt đẹp của người làm công tác y tế, được biểu hiện ở tinh thần trách nhiệm...