THƯ MỜI CHÀO GIÁ KHÍ Y TẾ

0
233

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐHYK VINH                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:        /TB-BVĐHYKV                                    Vinh, ngày 14 tháng 12 năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

   Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/06/2023 của Bộ Y tế quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.

Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh có nhu cầu mua sắm hóa chất, vật tư phục vụ công tác chuyên môn khám chữa bệnh của đơn vị. với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

  1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh.
  2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ds. Trần Văn Đức – Khoa Dược, Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh. Điện thoại: 0988.262.176
  3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

– Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược, Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh. Địa chỉ: Số 161B, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và bản scan có dấu đỏ qua email: khoaduocbv.vmu@gmail.com

  1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 14 tháng 12 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 24 tháng 12 năm 2023. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
  2. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa

STT Tên mời thầu Thông số kỹ thuật Đơn  vị  tính Số lượng
1 Oxy  lỏng – Dung tích 175 lít

– Độ tinh khiết O2 ≥ 99,9%

Bình 50
2 CO2 Y tế -Dung tích: 40 lít

-Độ tinh khiết CO2 ≥ 99,9%

Bình 5

 

  1. Địa điểm giao hàng: Khoa Dược, Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh.
  2. Thời gian giao hàng dự kiến: Tối đa 01 ngày kể từ khi nhận được đơn hàng từ Bệnh viện.
  3. Mẫu báo giá của Quý đơn vị gửi báo giá theo mẫu Phụ lục đính kèm công văn này.

Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh thông báo để các đơn vị được biết.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:                                                                                      GIÁM ĐỐC

– Như điều 2;

– Lưu: VT, TCKT.                                                               PGS.TS Cao Thúc Sinh

 

————————————————————————————-

Phụ lục: MẪU BÁO GIÁ

(Gửi kèm công văn số        /TB-BVĐHYKV ngày    /     /2023 của Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh)

Kính gửi: Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh

…………………, ngày……tháng…….năm 2023

Chúng tôi là……., mã số thuế:……….. có địa chỉ tại………….. Chúng tôi xin gửi tới Quý Bệnh viện bảng chào giá các măt hàng như sau:

TT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật hoặc thành phần Tên thương mại Hãng – Nước sản xuất Quy cách đóng gói Đơn vị tính Số lượng Đơn giá (đã có VAT, VNĐ) Thành tiền Ghi chú
1
2
3
….

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here