TIỆN ÍCH

TIN TỨC & SỰ KIỆN

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

THƯ MỜI CHÀO GIÁ NẸP VÍT XƯƠNG HÀM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.           Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/06/2023 của Bộ Y tế...

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

THƯ MỜI TÀI TRỢ HỘI NGHỊ KHOA HỌC BỆNH VIỆN TRƯỜNG...

Được sự đồng ý của Sở Y tế Nghệ An, Trường Đại học Y khoa Vinh; với mục đích cập nhật thông tin y...

ĐÀO TẠO - TẬP HUẤN

VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE


TÀI LIỆU - BÀI GIẢNG - PHÁC ĐỒ